Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice przekazuje Komunikat Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów w pandemii.

https://www.gov.pl/web/premier/komunikat-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego