Burmistrz MiG Prochowice informuję, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP, która również jest jego inicjatorką.

Celem Konkursu jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich
w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym.

Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w formie opisowej (karta zgłoszeniowa) oraz w formie materiału audiowizualnego.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 18.04.2021 r.

Szczegóły o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice pod nr. tel. 76 8584 342
lub na stronie https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/