Konkurs – dofinansowanie stacjonarnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta i gminy Prochowice