Powiat Legnicki serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do udziału w konkursie pn. „Opowieści o Bitwach Legnickich”.

Cel konkursu: wzbudzenie zainteresowania i poszerzenia wiedzy wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców powiatu legnickiego zagadnieniami historycznymi dotyczącymi zamieszkanego przez nich regionu.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie teksu opowiadającego o jednej wybranej bitwie, która odbyła się na terenie powiatu legnickiego.

Forma literacka: dowolna.

Tekst utworu ma być inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i postaciami historycznymi, które uczestniczyły w trakcie danej bitwy.

Tematem konkursu są wydarzenia związane z pięcioma bitwami:
– Bitwą pod Legnicą z 9 kwietnia 1241 roku;
– Bitwą pod Lipcami z 13 maja 1634 roku;
– Bitwą pod Pątnowem Legnickim z 15 sierpnia 1760 roku;
– Bitwą pod Budziwojowem z 26 maja 1813 roku;
– Bitwą nad Kaczawą z 26 sierpnia 1813 roku.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu legnickiego w trzech kategoriach:
– uczniowie szkół podstawowych — klasa V-VIII;
– uczniowie szkół ponadpodstawowych;
– osoby pełnoletnie.

Praca powinna być przesłana w wersji edytowalnej (plik doc.) na adres e-mail: u.chojnacka@powiat-legnicki.eu z dopiskiem „Opowieści o Bitwach Legnickich”. Dodatkowo należy przesłać pracę wraz z kartą zgłoszenia pocztą tradycyjną w wersji wydruku komputerowego na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów na parterze w tymże budynku.

Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 30 maja 2022r. (Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 sierpnia 2022r. na stronie internetowej powiat-legnicki.eu.

Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć w załączonym regulaminie oraz na stronie internetowej, pod linkiem https://powiat-legnicki.eu/3243-konkurs-literacki-opowiesci-o-bitwach-legnickich2022.

Regulamin konkursu „Opowieści o Bitwach Legnickich” (PDF, 636kB)

Zgoda na udział w konkursie (ODT, 16,9kB)

Materiały edukacyjne (PDF, 7MB)

Plakat konkurs Opowieści o 5 bitwach