ZARZĄDZENIE Nr 60/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu