Konkurs na Palmę Wielkanocną pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

Cele konkursu:
• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębianie wiedzy na temat symboliki znaczenia palm w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej;

Zadania konkursowe
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne.

Grupy konkursowe :
I kategoria – dzieci przedszkolne i klasa 1-3
II kategoria– klasa 4-8
III kategoria – młodzież i osoby dorosłe

Warunki udziału:
• Praca indywidualna (prace zbiorowe nie będą przyjmowane);
• Wykorzystanie materiałów naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych; polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, krepa, wstążki, bibuła itp.
• Zgłoszenie palm do konkursu w podanym terminie.

Miejsce i termin składania palm:
• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach
ul. Kościuszki 2 – sekretariat
• Termin składania prac do 15 marca 2021 roku.

Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierające następujące informacje: imię i nazwisko twórcy palmy, nazwę placówki, adres, klasa; osoby dorosłe numer telefonu.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w kwietniu 2021r. o czym osoby nagrodzone zostaną powiadomione. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców. Prace nie podlegają zwrotowi.

Ocena prac:
Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne. Oceniając prace, jury będzie brało pod uwagę:
• Zgodność z regulaminem konkursu,
• Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
• Dobór i różnorodność materiałów i elementów zdobniczych,
• Estetykę wykonania prac.

Patronat honorowy:
Burmistrz MiG Prochowice

Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Prochowicach