Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów położonych przy domach jednorodzinnych oraz przy innych obiektach prywatnych na terenie Powiatu Legnickiego.

Celem konkursu jest:
– promowanie dbałości o zasoby wody oraz zagospodarowanie wód deszczowych;
– promocja racjonalnego gospodarowania odpadami na terenie Powiatu Legnickiego przez kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji;
– promowanie rozwiązań związanych z ekologią, małą retencją, rozwiązaniami w ogrodach które pozytywnie wpływają na poprawę jakości przestrzeni;
– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Legnickiego;
– zachęcanie do kontaktu z przyrodą poprzez aktywny wypoczynek na powietrzu poprzez ogrodnictwo, obserwacje i poznawanie przyrody, wypoczynek i rekreację w ogrodzie;
– rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w regulaminie) oraz dołączyć minimum 10 fotografii obejmujących różne ujęcia gospodarstwa uczestnika konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden obiekt.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu 8 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00.
Zgłoszenia złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w miesiącu sierpniu br. Organizator przewiduje wyłonienie jednego zwycięzcy, ale może również przyznać wyróżnienia.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły w regulaminie konkursu oraz pod numerem tel. 76/72-43-418 (informacji udziela p. Urszula Chojnacka) lub 76/72-43-433 (informacji udziela p. Wanda Gołębiowska).
Zapytania można również przesyłać za pomocą korespondencji elektronicznej na e-mail:
u.chojnacka@powiat-legnicki.eu lub w.golebiowska@powiat-legnicki.eu.

Regulamin konkursu (PDF, 333kB)