Konkurs – pozalekcyjne zajęcia sportowe

– Pozalekcyjne zajęcia sportowe.
– Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
– Wzór Harmonogram realizacji zadania publicznego.
– Wzór przewidywana kalkulacja kosztów.
– Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.