25 maja będziemy obchodzić Europejski Dzień Sąsiada. W związku z tym dniem organizuję konkurs, którego celem będzie organizacja Dnia Sąsiada między 22 maja a 13 czerwca w lokalnej społeczności oraz wypracowanie podczas tego dnia wspólnej inicjatywy, która zostanie dofinansowana.

Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki zostały zamieszczone na stronie internetowej www.robertobaz.pl oraz w mediach społecznościowych. Informacje na temat konkursu można również uzyskać telefonicznie pod numerem 500 040 140 oraz pisząc na adres mailowy: obazwsejmie@gmail.com.

Nagrodą w konkursie będzie jednorazowe dofinansowanie wspólnej inicjatywy, w kwocie 200 zł, stworzonej podczas Dnia Sąsiada, która będzie służyć lokalnemu społeczeństwu.

Zachęcam do konkursu na organizację Europejskiego Dnia Sąsiada!