ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice (Rynek 1, Prochowice – Sala narad).

Równocześnie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w internetowej ankiecie badającej opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Prochowice

Ankieta dostępna pod adresem: https://forms.gle/bq7bUCKfY9UTApET6

Konsultacje - Plakat