Prochowice, 16-03-2020r.

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Prochowice!

W związku z kolejnymi przypadkami KORONAWIRUSA w Polsce, w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności, zwracam się do Państwa
z prośbą
o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach.
Prosimy o telefoniczny lub e-mailowy kontakt z M-GOPS.

Pracownicy tut. ops również z Państwem będą kontaktować się i załatwiać sprawy przede wszystkim telefonicznie lub e-mailowo.

Obsługa interesantów w M-GOPS Prochowice:

Kontakt telefoniczny: 76 8584 387,

Kontakt e-mailowy: mgops@mgopsprochowice.pl


Wypłata gotówkowa świadczeń rodzinnych

i wychowawczych na dzień dzisiejszy nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia dyspozycji

wypłaty świadczeń na konto bankowe.

W przypadku osobistych wizyt w MGOPS prosimy o:
– zachowanie odpowiedniej odległości od urzędników oraz innych interesantów,
– regularne odkażanie rąk,
– jak najszybsze załatwianie swoich spraw.

 

Agnieszka Rejchan
Dyrektor MGOPS Prochowice