Termin składania wniosków o podwyższony limit kWh w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny, orzeczenia o niepełnosprawności oraz dla osób prowadzących gospodarstwo rolne do Tauron upływa w dniu 30 czerwca 2023r.

W związku z powyższym jeżeli ktoś złożył wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny a jeszcze jej nie otrzymał proszę o zgłaszanie się po zaświadczenie do MGOPS w Prochowicach.