Finisz pierwszej rundy dofinansowania na wymianę pieców w gminie Prochowice

W drugiej połowie listopada 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice podpisała z mieszkańcami umowy na powierzenie grantów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko-głogowskiego obszaru interwencji” na łączną wartość ponad 666 tys. zł.

O dotacje ubiegać się mogli właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe. Wszystkie złożone latem wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Właściciele nieruchomości w pierwszym naborze najczęściej wymieniali stare „kopciuchy” na piece gazowe, wniosków w tym zakresie wpłynęło 23. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o popularność, były piece na pellet, których w swoich domach lub mieszkaniach ma 14 mieszkańców zainteresowanych dotacją, 3 wnioski dotyczyły pomp ciepła, natomiast 1 ogrzewania elektrycznego zasilanego instalacją fotowoltaiczną.

Dzięki pozyskanym przez Gminę Prochowice środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 mieszkańcy mogą otrzymać nawet 70% wsparcie, co oznacza indywidualne dotacje na poziomie nawet 20 tys. zł.

Z otrzymanej dotacji na wymianę przestarzałych źródeł ciepła Gmina Prochowice może w tym roku wydatkować 2,5 mln zł, a w 2021 roku, po kolejnym naborze wniosków, do dyspozycji wnioskujących będzie 1,5 mln zł.

Środki udało się pozyskać dzięki porozumieniu podpisanemu przez Gminę Prochowice oraz Gminy: Ścinawa, Chocianów, Rudna oraz Gminę miejską Lubin w sprawie współpracy i opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej w projekcie: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożonemu wspólnie wnioskowi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie w/w Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Na początku roku 2021 przewiedziano kolejny nabór, dlatego już dziś zachęcamy do zaplanowania nowej proekologicznej inwestycji.