Gmina Prochowice 25 kwietnia br. rusza z III naborem konkursu grantowego na wymianę pieców. O refundację ubiegać się mogą właściciele nieruchomości z terenu Gminy Prochowice, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe (UWAGA: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszta nie będą podlegały dotacji). Maksymalne wsparcie wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 złotych na jedno gospodarstwo.

Przypominamy, że Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami i Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej- projekt grantowy”. Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ponad 23 mln złotych, z czego ponad 5 mln złotych przypadło Gminie Prochowice, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie.

Do dyspozycji wnioskujących w ramach III naboru jest ponad 2,6 mln zł.

Uwaga: każda zgłoszona do konkursu inwestycja, zgodnie z wymogami, musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Lista audytorów, którzy spełnią wymogi formalne do wykonywania funkcji przy opisywanym projekcie oraz wszystkie dokumenty dotyczące programu zostały udostępnione na naszej stronie internetowej https://prochowice.com/ w zakładce „Wymiana Pieca” III nabór. To grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wyminę źródła ciepła musi wybrać audytora z listy rekomendowanej przez samorząd oraz opłaci jego pracę. Koszt pracy audytora jest kosztem kwalifikowalnym i podlegać będzie refundacji.

Termin składania wniosków: od 25.04.2022 r. do 31.05.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice

Punkt konsultacyjny czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 900 – 1400