Podczas dożynek, które odbyły się w naszej gminie 5 września 2021 r. w Prochowicach, największe emocje wzbudził konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.
Do uczestnictwa w konkursie zgłoszono 13 wieńców:
Wieniec nr 1 – miasto Prochowice
Wieniec nr 2 – Sołectwo Dąbie
Wieniec nr 3 – Sołectwo Golanka Dolna
Wieniec nr 4 – Sołectwo Lisowice
Wieniec nr 5 – Sołectwo Szczedrzykowice Stacja
Wieniec nr 6 – Sołectwo Rogów Legnicki
Wieniec nr 7 – Sołectwo Kwiatkowice
Wieniec nr 8 – Sołectwo Szczedrzykowice
Wieniec nr 9 – Sołectwo Mierzowice
Wieniec nr 10 – Pani Maria Wrona z miejscowości Cichobórz
Wieniec nr 11 – Sołectwo Gromadzyń
Wieniec nr 12 – Sołectwo Kawice
Wieniec nr 13 – Koło Gospodyń Wiejskich w Kwiatkowicach

Do przeprowadzenia konkursu powołano pięcioosobową Komisję. Podczas przeglądu i oceny wieńców brano pod uwagę:
– sposób wykonania wieńca,
– naturalność wykorzystanych do wieńca materiałów,
– wartości artystyczne związane z kulturą wykonania wieńca dożynkowego,
– zachowanie elementów tradycyjnych,
– ogólny wyraz artystyczny,
– poziom i styl wykonania.

Choć wszystkie wieńce prezentowały się wspaniale, a styl ich wykonania był na bardzo wysokim poziomie Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce – dla wieńca nr 12 z Sołectwa Kawice
II miejsce – dla wieńca nr 8 z Sołectwa Szczedrzykowice
III miejsce – dla wieńca nr 3 z Sołectwa Golanka Dolna
Pozostałe wieńce zdobyły IV miejsca i zostały także nagrodzone.

Serdecznie dziękujemy za wniesiony trud w przygotowanie wieńców oraz kultywowanie tradycji.