Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Prochowice rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą za ojczyznę w kościele p. w. św. Jana Chrzciciela, którą celebrował proboszcz ks. Ireneusz Wójs. Podczas nabożeństwa obecne były poczty sztandarowe istniejących na terenie gminy szkół, instytucji i organizacji.

Dalsza część obchodów Święta Niepodległości miała miejsce w sali Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie odbyła się uroczysta akademia z udziałem mieszkańców gminy i zaproszonych gości. Wzruszający spektakl słowno-muzyczny opowiadający o drodze Polski do Niepodległości przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im.Jana Twardowskiego w Dąbiu.

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą kokardę narodową “Dla Niepodległej”, który jak co roku tradycyjnie przygotowuje Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach. Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyła pokonkursowa wystawa kotylionów niepodległościowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym, biorącym udział w tak doniosłym wydarzeniu.