Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy spełnili swój obywatelski obowiązek i wzięli udział w tym ważnym badaniu statystycznym.

Duże znaczenie dla powodzenia spisu miało zaangażowanie lokalnych społeczności.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez ostatnie 6 miesięcy nieustanie przypominali, że wszyscy #LiczymySięDlaPolski i każdy z nas powinien wziąć udział w spisie powszechnym.

Informujemy, że pierwsze wyniki zakończonego właśnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.

Gminne Biuro Spisowe.

Spis Powszechny zakończony -logo