Do 15 września należy uiścić III ratę podatku od nieruchomości za 2021 rok bądź dokonać jego wpłaty za wrzesień, w zależności od statusu podatnika. Termin ten dotyczy także zapłaty innych podatków, w tym rolnego i leśnego.

15 września 2021 r. upływa termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości dla podatników, u których roczny wymiar tej daniny wynosi co najmniej 100 zł. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, u osób fizycznych podatek ten (ustalany w drodze decyzji przez organ podatkowy) jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w roku podatkowym, w terminach:
– do 15 marca,
– do 15 maja,
– do 15 września,
– do 15 listopada.

Natomiast w przypadkach, gdy kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). W odniesieniu do podatku za 2021 rok termin ten upłynął więc 15 marca br. Z kolei osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej opłacają tę daninę w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń – do 31 stycznia. Zatem także do 15 września 2021 r. wspomniane podmioty muszą uiścić podatek za ten miesiąc.

15 września 2021 r. to również termin zapłaty innych podatków, tj. podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego oraz termin płatności za czynsz dzierżawny.