Od 2014 roku gmina Prochowice przymierzała się do zaadaptowania budynków po byłej przychodni zdrowia na mieszkania. Za ponad 100 tysięcy złotych wykonano dokumentację techniczną oraz opracowano dokumentację budowlano-kosztorysową. Powstało 14 mieszkań w dwóch budynkach i zagospodarowany został teren o powierzchni 0,29 hektara na parkingi, placem zabaw dla dzieci, dojściami i dojazdami oraz oświetleniem. Koszt inwestycji to ponad 4 miliony złotych, w tym tzw. wkład własny to ok. 700 tysięcy. Resztę pieniędzy udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W dniu 3 marca br. pierwszy w historii miasta budynek komunalny został uroczyście oddany do użytku. Pierwsze rodziny otrzymały klucze do eleganckich, jasnych, przestronnych mieszkań, które gmina Prochowice wybudowała w pomieszczeniach dawnej przychodni zdrowia. To była prestiżowa inwestycja w Prochowicach, w których na mieszkania czeka ponad 30 rodzin. Budynek z eleganckimi 14 mieszkaniami dla naszej lokalnej społeczności a także pomieszczenia przeznaczone na dyżury miejskiego radcy prawnego i poradnię psychologiczno-pedagogiczną zaczynają żyć.