W dniu 11 maja 2023 r. przy Posterunku Policji w Prochowicach odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do dwóch samochodów dla legnickiej i prochowickiej policji.

Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się w obecności Komendanta Kamila Piaseckiego – pierwszego zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice – Alicji Sielickiej, Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Prochowice – Marii Maćkowiak oraz samorządowców z Prochowic.

Gmina Prochowice na dofinansowanie pojazdów przeznaczyła ogółem 125 tys. zł na przełomie 2022 – 2023 roku.

Zakupione pojazdy będą służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy, ale i też powiatu.