NOWY LEKARZ PORADNIA MEDYCYNY PRACY

dr n. med. Wiktor Piotrowski – jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i organizacji ochrony zdrowia oraz patomorfologii i medycyny pracy
dr_n_med_Wiktor_Piotrowski
Obronił pracę doktorską w 1987 roku. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, wykorzystując zgromadzony materiał badawczy, opublikował kilka rozpraw z zakresu medycyny pracy. Jako pierwszy w kraju, wraz ze swoim współpracownikiem, zdiagnozował i opisał zespół chorobowy traktorzystów, prezentując go na ogólnopolskim Zjeździe Medycyny Pracy.

W roku 1989 był na zaproszenie Uniwersytetu w Tampere dwa lata w Finlandii, gdzie pracował na oddziale kardiologii w Kanta-Hamen Keskussairaalaw Hameenlinna i Alueisairala w Manta oraz Kaupunginsairaala w Lahti. Pełnił tam między innymi funkcje zastępcy ordynatora.

Pracę habilitacyjna przedstawił na Uniwersytecie w Monachium po przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego uzyskał stopień dr hab. w 2018.

W okresie od 2009 roku do 2019 roku Pracował w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy na stanowisku docenta i Prorektora Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Jeleniej Górze.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu orzecznictwa i ubezpieczeń, obecnie pracuje jako lekarz orzecznik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Legnicy oraz jako lekarz POZ w WOZ w Mściwojowie.

W Poradni Medycyny Pracy w tut. przychodni przeprowadzamy badania:
Badania profilaktyczne z wydaniem orzeczenia:
– Badania wstępne
– Badania okresowe
– Badania kontrolne
Badania kandydatów na kierowców
Konsultacje specjalistyczne wymagane do wydania określonych orzeczeń lekarskich:
– porada okulistyczna
– porada neurologiczna
– porada laryngologiczna – od lipca 2022 roku !!!
Badania Laboratoryjne
Wpis do książeczki zdrowia

W celu ustalenia terminu wizyty w Poradni Medycyny Pracy wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna!!!

Szczegółowych informacji udziela Pani Lucyna Żygłowicz piel. medycyny pracy pod nr tel.: 602 295 961