11 listopada to dla Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie tego dnia obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Prochowice rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą  za ojczyznę w kościele p. w. św. Jana Chrzciciela, którą celebrował proboszcz ks. Ireneusz Wójs. Podczas nabożeństwa obecne były poczty sztandarowe istniejących na terenie gminy instytucji i organizacji, a przed mszą zuchy i harcerze udekorowali przybyłych kotylionami.

Dalsza część obchodów Święta Niepodległości miała miejsce w sali Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Tu odbyła się uroczysta akademia z udziałem mieszkańców gminy i zaproszonych gości. Część artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach.

Prowadzący przywitali wszystkich obecnych tańcem z flagami i zaprosili do wzruszających spotkań w czasie i przestrzeni. Okiem kamery i słowem opowiedziano dzieje ludzi wplątane w wichry historii.
Przed wspólną wędrówką pani Alicja Sielicka – Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice powitała gości: panią Janinę Mazur – Wicestarostę Powiatu Legnickiego, pana Artura Mackiewicza i pana Jana Łukasza – radnych Rady Powiatu Legnickiego, panią Marię Maćkowiak – przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Prochowice, radnych Rady Miasta i Gminy Prochowice, pana dr. Tadeusza Samborskiego – prezesa Stowarzyszenia „Krajobrazy”, panią Bronisławę Fesich – prezes koła Sybiraków, pana Jana Grenia – honorowego prezesa koła Sybiraków, pana Mieczysława Balowskiego – prezesa PTTK oddział Ziemi Prochowickiej, panią Liliannę Kowalczyk – kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legnicy, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, nagrodzonych w konkursie na kotylion niepodległościowy, autorów Pamiętnika pokoleń wraz z rodzinami oraz wszystkich przybyłych.

Zanim przedstawiono bohaterów „Pamiętnika pokoleń”, wysłuchaliśmy kilka nut i strof o miłości ojczyzny. Uczniowie zaśpiewali przepiękną pieśń Dla Niepodległej szli… oraz zaprezentowali inscenizację wiersza Gawęda o miłości ziemi ojczystej.

Motto pierwszej części spotkania stanowiły słowa Wisławy Szymborskiej: Umarłych wieczność dotąd trwa, / Dokąd pamięcią się im płaci…’,
Podczas tego wydarzenia uświadomiliśmy sobie, że naszą powinnością jest gromadzenie zdjęć i pamiątek, tworzenie wystaw, utrwalenie chwil, ale także wędrówka po nekropoliach. Właśnie z takiego spaceru pochodzi napisana i zaprezentowana przez Lenę Waldman praca pt. Ja się nie skarżę na swój los…, która opowiada losy więźniarki Pawiaka i Ravensbruck – pani Ireny Kowalskiej.
W obchody Święta Niepodległości znakomicie wpisała się wcześniejsza realizacja projektu Losy naszych rodzin na tle wichrów historii, która pozwoliła utrwalić losy Kresowiaków. Obejrzeliśmy zatem krótki, ale jakże wzruszający film z udziałem nieżyjących już: pani Stanisławy Wolny, pani Katarzyny Samborskiej, pana Ludwika Węglarza. Uczennice pamięć każdej z tych osób uczciły zapaleniem świecy i złożeniem kwiatów.
Idea spotkania oparta była także o „Pamiętnik pokoleń”, którego inicjatorką jest pani Janina Mazur – Wicestarosta Powiatu Legnickiego. Młodzi ludzie zostali zmotywowani do poszukiwania swoich korzeni a także do utrwalania dziedzictwa materialnego i duchowego swoich przodków. Wśród bohaterów „Pamiętnika pokoleń” było wielu mieszkańców miasta i gminy Prochowice (21 prac).
Podczas uroczystości przywołane zostały wspomnienia honorowego Prezesa Koła Sybiraków w Prochowicach i bohatera zwycięskiej pracy – pana Jana Grenia. Opowieść na podstawie wspomnień napisała Nikola Zagórska, a jej fragmenty zaprezentowała wraz z panią Bogusławą Spryszyńską.

Już po raz dziesiąty w naszej gminie odbył się Konkurs na Kotylion Niepodległościowy. W tym roku wzięło udział 97 uczestników. Jury w składzie: p. Alicja Sielicka, p. Maria Maćkowiak, p. Renata Stępień przyznało nagrody w czterech kategoriach.

Obchodom Święta Niepodległości towarzyszyły dwie wystawy. Jedną z nich była wystawa dokumentalna zatytułowana Historia słowem i obrazem zapisana przygotowana przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Prochowicach oraz pokonkursowa wystawa kotylionów niepodległościowych.