Od soboty 27 lutego wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki.
Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.

Od soboty 27 lutego wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki.

Dotychczas obowiązujące zasady bezpieczeństwa zostają przedłużone do 14 marca
(nie dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego)

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące do 14 marca