Ochrona bezpieczeństwa publicznego


Kierownictwo

Kierownik Rewiru II Dzielnicowych Wydziału Prewencji KMP Legnica

Daniel Krzeczkowski
tel. (76) 876 1656
kom. 797 306 280

Dzielnicowi

Dzielnicowy asp. Dariusz Szczepanek
tel: 797306281

Dzielnicowy asp. Dariusz Szczepanek Dzielnicowy zajmuje się sprawami mieszkańców: 

teren miasta Prochowice, obejmujący ulice: Akacjowa, Ciepła, Miarki, Krótka, Łąkowa, Pocztowa, Przechodnia, Skwer Jana Pawła II. Armii Czerwonej, Gancarska, Jaworowska, Kochanowskiego, Kolejowa, Kopernika, Legnicka, Leśna, Mickiewicza, Okrężna, Igo Maja, Pobożnego, Pożarnicza, Przysiółek Chwalkowice, Rynek, Wolności, Wrocławska, Zakątna;

 

 

Dzielnicowy sierż. Konrad Kwiatek
tel: 797306282

Dzielnicowy sierż. Konrad Kwiatek Dzielnicowy zajmuje się sprawami mieszkańców: 

teren miasta Prochowice, obejmujący ulice: Armii Ludowej, II Armii Wojska Polskiego, 22 Lipca, Jagiellońska, Krakowska, Kochanowskiego, Mieszka I, Młodej Gwardii, Młyńska, Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Przodowników Pracy, Rymszy, Słowackiego, Śląska, Średnia, Warszawska, Wrocławska od nr 55 do nr 95, Żymierskiego, Kościuszki, Świerczewskiego, Piastów, Polna, Klonowa, Ogrodowa, Wesoła, Magnoliowa, Mała, Przemysłowa, Rumiankowa, Sosnowa;

 

Dzielnicowy post. Mateusz Lombardo
tel: 797306283

Dzielnicowy post. Mateusz Lombardo Dzielnicowy zajmuje się sprawami mieszkańców: 

teren gminy Prochowice, obejmujący miejscowości: Kawice, Cichobórz, Dąbie, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice Stacja, Motyczyn, Golanka Dolna;

 

Dzielnicowy post. Mariusz Delijewski
tel: 797306284

Dzielnicowy post. Mariusz Delijewski Dzielnicowy zajmuje się sprawami mieszkańców: 

teren gminy Prochowice, obejmujący miejscowości: Gromadzyń, Mierzowice, Lisowice, Kwiatkowice, Rogów Legnicki;

 

Dzielnicowy sierż. Krystian Lewko
tel: 797306285

Dzielnicowy sierż. Krystian Lewko Dzielnicowy zajmuje się sprawami mieszkańców: 

teren gminy Ruja, obejmujący miejscowości: Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno;

 

Szczegółowe informacje o dzielnicowych na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

O każdej porze dnia i nocy można powiadomić dyżurnego o popełnionym przestępstwie- wykręcając numer telefonu: 997 lub 112.

Przydatne Informacje

KARTA PRAW OFIARY

Ofiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach w procesie karnym. W postępowaniu przygotowawczym ofiara posiada status strony procesowej.

Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W razie odmowy przez prokuratora wystąpienia z aktem oskarżenia do sądu i wyczerpania przez ofiarę całej drogi odwoławczej, ofiara może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sądu, uzyskując jako oskarżyciel prywatny status strony procesowej w postępowaniu sądowym.

W tzw. sprawach prywatno – skargowych ( są to czyny skierowane przeciwko czci i nietykalności cielesnej ) ofiara korzysta z takich samych uprawnień jak prokurator. Musi jednak uczestniczyć w postępowaniu ugodowym prowadzonym przez sędziego wymiaru sprawiedliwości. Wybór należy do niej.

Ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa

Ofiara ma prawo do mediacji i porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody lub innego zadośćuczynienia.

Ofiara ma prawo do domagania się i uzyskania naprawienia szkody przez sprawcę.

PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!

Art. 207 Kodeksu Karnego:
“Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Jest to przestępstwo ścigane z urzędu – Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć Niebieską Kartę. Składa się ona z dwóch części: notatki urzędowej dotyczącej przemocy w rodzinie oraz informacji dla ofiary tej przemocy.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner/partnerka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie bądź Twoich bliskich – POWIADOM POLICJĘ, PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE

GDZIE SZUKAĆ POMOCY I WSPARCIA?

PUNKT KONSULTACYJNY
dla OFIAR PRZEMOCY w RODZINIE
Legnica, ul. Witelona 8
tel. 72-33-100

PUNKT KONSULTACYJNY
dla OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY
Legnica, ul. Bracka 16
tel. 854-75-15

OSRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Legnica, ul. Złotoryjska 89
tel. 722-18-18