Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać od 9 listopada 2020 roku
Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące od 07.11.2020