Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczną służbę funkcjonariusza policji asp. Konrada Kwiatka.

Jego śmierć jest dla nas ogromną stratą , odszedł za szybko w młodym wieku.

Był doskonałym funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu , życzliwy i otwarty na potrzeby ludzi , pełniąc służbę w Posterunku Policji w Prochowicach.

Od kilku lat był dzielnicowym miasta Prochowice i z wielkim zaangażowaniem dbał o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Współpracował owocnie z władzami samorządowymi, uczestnicząc w posiedzeniach komisji i sesji , pracownikami Urzędu i mieszkańcami naszej gminy.

Za swoją wzorową postawę kilkakrotnie był odznaczany nagrodą Burmistrza.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka wraz z pracownikami Urzędu, Rada Miasta i Gminy Prochowice, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Prochowice wraz z pracownikami składają rodzinie, bliskim i znajomym szczere kondolencje, wyrazy żalu i głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci.

róża