W ramach współpracy z zagranicą od 2013 roku podtrzymujemy kontakty z mieszkańcami Plech z Niemiec, którzy przed wojną mieszkali w Kwiatkowicach.

W 2015 r. gościliśmy mieszkańców Plech w Prochowicach. W 2017 roku na zaproszenie Burmistrza Plech delegacja licząca 16 osób z Prochowic i Kwiatkowic odwiedziła i zwiedziła miejscowość Plech i okolice, poznała kulturę i infrastrukturę – ratusz, szkołę, przedszkole i Ochotniczą Straż Pożarną.

7 października 2022 r. przyjechała do Prochowic 7 osobowa delegacja z Plech

Odwiedzili dom w którym mieszkali, kościół p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach a także byli na spotkaniu z Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicją Sielicką w Ratuszu.

Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją.

Odwiedziny mieszkańców Plech