Prochowice, dnia 18 marca 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./

odwołuje

pierwszy przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z działką gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 246/2 o powierzchni 0,0900 ha, położoną w obrębie Lisowice, KW nr LE1L/00054255/1, który miał się odbyć 29 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach.

przyczyna

Przyczyną odwołania przetargu jest wpisane ostrzeżenie w dziale III księgi wieczystej nr LE1L/00054255/1, które informuje o tym, iż nieruchomość będąca przedmiotem przetargu tj. działka nr 246/2 o powierzchni 0,0900 ha, położona w obrębie Lisowice, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LE1L/00054255/1, ma urządzoną drugą księgę wieczystą.
Z podanych względów odwołanie przetargu stało się konieczne i uzasadnione.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka