Ogłoszenie o drugich rokowaniach na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 4 w Prochowicach przy ul. Rynek 16 (PDF, 214KB)