Ogłoszenie o konsultacjach do programu współpracy na 2020r.:
1. ogłoszenie o konsultacjach
2. projekt uchwały
3. formularz zgłoszenia opinii