Ogłoszenie o ocenie formalnej wniosków o dotację na wymianę pieców