W związku z ogłoszeniem naboru do konkursu grantowego pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WYMIANĘ WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA WBUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMIN LEGNICKO GŁOGOWSKIEGO OBSZARU INTERWENCJI” informujemy, iż zgodnie z regulaminem konkursu o grant wnioski zostały sprawdzone przez Zespół Realizacji Projektów zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Wszystkie wnioski, które zostały złożone w terminie spełniają kryteria merytoryczne.

Ogłoszenie o ocenie merytorycznej wniosków o dotację na wymianę pieców (PDF, 827 KB)