OGŁOSZENIE

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane ze wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania urzędu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512) BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE informuje, że wykonywanie zadań publicznych przez pracowników urzędu nadal aż do odwołania podlega ograniczeniom polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz ograniczonym dostępie interesantów do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Mieszkańcy Gminy proszeni są o załatwianie spraw:

telefonicznie: wykaz numerów
https://prochowice.com/informacje-ogolne/
https://prochowice.com/telefony-alarmowe/

drogą elektroniczną: prochowice@prochowice.com lub sekretariat@prochowice.com

poprzez platformę ePUAP: (/xk9qyv334b/skrytka)

wnioski i formularze dostępne są na stronie: http://bip.prochowice2.mserwer.pl/content.php?cms_id=33||m=37

Rekomendujemy dokonywanie wszelkich płatności przez Internet, na poczcie lub w siedzibie Banku Spółdzielczego we Wschowie O/ Prochowice.

Bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie realizacji niezbędnych zadań do zapewnienia pomocy obywatelom prowadzona będzie na parterze budynku Urzędu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu na konkretny termin i godzinę bądź obsługę bieżącą polegającą na przywołaniu pracownika poprzez telefon znajdujący się na stoliku przy stanowisku obsługi. Wymagane jest, aby petent był wyposażony w maseczkę zakrywającą nos i usta od chwili wejścia do budynku do momentu jego opuszczenia i własny długopis. Interesanci powinni zachowywać co najmniej 1,5 metrowy dystans społeczny. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko pracy. Interesanci powinni ograniczyć przebywanie w budynku do niezbędnego minimum, unikając przemieszczania się po urzędzie.

Niezbędna jest dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku urzędu.

W holu urzędu na parterze znajduje się pojemnik, do którego można wrzucić korespondencję urzędową, bez potwierdzania odbioru.

W dalszym ciągu do odwołania zaprzestaje się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice oraz odwołane są dyżury radnych.

PROSIMY O POZOSTANIE W DOMACH.

Burmistrz Miasta i Gminy Alicja Sielicka