Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 bez zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/
ogłasza:

– rokowania na sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z działką nr 20/3 położoną w obrębie Rogów Legnicki

– rokowania na sprzedaż budynku byłej szkoły podstawowej w Kawicach

– przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Golance Dolnej obręb Golanka Dolna gm. Prochowice

– przetarg na sprzedaż na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego użytkowego nr 4 w Prochowicach przy ul. Rynek 16

– czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 76/5 położonej w Prochowicach

– drugi przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 76/11 położonej w Prochowicach

Zobacz więcej informacji o przetargach