Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 bez zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ ogłasza:

– przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego (branża spożywcza) znajdującego się w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Prochowicach działka nr 83/2 obręb 2 Prochowice nr księgi wieczystej LE1L/00061705/3

– przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego (branża dowolna) znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 30 – Legnicka 2 w Prochowicach działka nr 116/14 obręb 2 Prochowice nr księgi wieczystej LE1L/00071426/6

Zobacz więcej informacji o przetargach