Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 bez zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ ogłasza:

– drugi przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Golance Dolnej obręb Golanka Dolna gm. Prochowice
– drugie rokowania na sprzedaż budynku byłej szkoły podstawowej w Kawicach wraz z przyległym budynkiem kotłowni oraz wolno stojącym budynkiem gospodarczym, znajdującymi się na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 249 o powierzchni 0,11 ha, KW nr LE1L/00052987/7.
– drugie rokowania na sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z działką gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 20/3 o powierzchni 0,1852 ha, położoną w obrębie Rogów Legnicki, KW nr LE1L/00013267/9

Zobacz więcej informacji o przetargach