Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Ogłasza II przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego (branża dowolna) znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 30 – Legnicka 2 w Prochowicach działka nr 116/14 obręb 2 Prochowice nr księgi wieczystej LE1L/00071426/6

Zobacz więcej informacji o przetargu