Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

Zaprasza mieszkańców wsi Rogowa Legnickiego

w dniu 1 marca 2023 r. (środa) o godz. 17 –tej

do świetlicy wiejskiej na spotkanie w sprawie scalania gruntów w obrębie wsi Rogów Legnicki