Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach i na stronie www.bip.prochowice.com zostało wywieszone na okres 21 dni:

1. Zarządzenie nr 11 /2021 z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na nieokreślony

– lokal użytkowy położony w Prochowicach ul. Rynek 30- Legnicka 2,

– lokal użytkowy położony w Prochowicach ul. Kochanowskiego 1.”

Zobacz Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 4 lutego 2021r. (PDF, 215 KB)