28 marca 2023 r. w sali Biblioteki Publicznej w Prochowicach odbyły się już po raz szósty gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Jego głównym celem jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych obejmujących szkołę podstawową:
• klasy I-IV
• klasy VII-VIII.

Do udziału w eliminacjach gminnych zgłosiło się 14 uczniów wraz ze swoimi opiekunami szkolnymi Panią Małgorzatą Waksmundzką, Panią Anną Machałą i Panem Marcinem Sikorą. Pierwszy etap polegał na napisaniu testu pisemnego. Po jego zakończeniu, Komisja konkursowa dokonała podsumowania wyników. Przewodniczącym komisji był starszy aspirant Paweł Dzimira, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Po prezentacji wyników pierwszego etapu, po raz pierwszy odbyły się praktyczne testy znajomości pożarnictwa, m.in. wiązania węzłów ratowniczych.

Zwycięzcami konkursu zostali:
– w kategorii klasy VII-VIII:
I miejsce Marlena Janiga – uczennica szkoły Podstawowej w Dąbiu
II miejsce Maksymilian Czernatowicz – uczeń szkoły Podstawowej w Dąbiu
III miejsce Patrycja Wierzbicka – uczennica szkoły Podstawowej w Dąbiu
– w kategorii klasy I-IV:
I miejsce Dominik Walasik – uczeń szkoły Podstawowej w Dąbiu.

Pani Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka wręczyła laureatom nagrody, pozostałym uczestnikom konkursu upominki.

GRATULUJEMY i ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !