W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany epidemią , która to w znacznym sposób zaburzyła relacje międzyludzkie , osłabiła odporność psychiczną i społeczną dzieci oraz młodzieży, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc.

Dzieci i młodzież mogą skorzystać ze świadczeń oferowanych przez wskazane podmioty nieodpłatnie i bez skierowania lekarskiego. Dzięki uzyskaniu szybkiej pomocy można zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia psychicznego pacjenta i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby.

Poniżej wykaz ośrodków świadczących pomoc:
Wykaz ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego (PDF, 86 KB)