Prochowice,20.05.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pani Alicja Sielicka oświadcza, że na terenie gminy Prochowice nie buduje się i nie zamierza się budować jakąkolwiek spalarnię śmieci.

Jednoczenie informuje, że w tut. Urzędzie nie toczy się żadne postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w zakresie spalania odpadów.

Funkcjonująca w przestrzeni publicznej informacja dot. spalarni jest zwykłą, bezmyślnie powtarzaną plotką bez sprawdzenia jej u źródeł.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Alicja Sielicka