GMINA PROCHOWICE z udziałem senator Doroty Czudowskiej, starosty legnickiego Adama Babuśka, burmistrz Prochowic Alicji Sielickiej, wicewojewody dolnośląskiego Bogusława Szpytmy, szefa dolnośląskiej policji nadinspektora Dariusza Wesołowskiego, zastępcy KWP mł. insp. Roberta Frąckowiaka, Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy podinsp. Zbigniewa Kopija , samorządowców powiatu legnickiego oraz szefów jednostek policji z całego kraju oddano do użytku nowy posterunek policji w Prochowicach. – To pionierska na skalę Polski inwestycja w formie budownictwa modułowego 3D. Jeśli to rozwiązanie się sprawdzi, to będzie rozwiązaniem prekursorskim dla następnych tego typu obiektów. Jest zapotrzebowanie na 250 posterunków policji wybudowanych w tej pionierskiej technologii w skali kraju – mówił nadinspektor Dariusz WESOŁOWSKI.

Od dzisiaj posterunek policji w Prochowicach służy mieszkańcom Prochowic i całej gminy. Szefem 13-osobowej załogi (12 policjantów plus pracownik cywilny) został Daniel KRZECZKOWSKI, który odebrał symboliczne klucze do budynku posterunku policji.

Budowa posterunku w nowoczesnej technologii rozpoczęła się w nocy z 20 na 21 września 2021r – Tydzień po podpisaniu aktu erekcyjnego i wmurowaniu kamienia węgielnego.
Niczym klocki lego składano w całość moduły wyprodukowane przez firmę CLIMATIC spółka z o.o. specjalizującą się w obiektach modułowych. Złożenie modułów w całość zajęło kilka dni. Potem pozostało wykończenie wnętrza nowego Posterunku Policji w Prochowicach oraz zagospodarowanie terenu. Wybudowano także garaż dla policyjnych pojazdów. Ponieważ do dyspozycji prochowicka załoga ma samochód z napędem elektrycznym zamontowano także stację ładowania “elektryków”. Obecne czasy to nowe wyzwania dla samorządu i policji powiedziała burmistrz Prochowic Alicja SIELICKA. – Jako samorządowcy jesteśmy zobligowani aby współpracować z Komendą Wojewódzką Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy Prochowice.

Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 3.470.029,40 zł, z czego blisko 500 tys. zł pochodzi z dofinansowania gminy. Gmina Prochowice przekazała na potrzeby inwestycji 43-arową działkę znajdującą się w zasobach gminy. Posterunek policji powstał przy ul. Kościuszki w Prochowicach naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 2.