Gmina Prochowice na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 615 000 mln zł. Oferta firmy Bergau Bau opiewała na kwotę 3 mln 88 tys. – Ta kluczowa dla funkcjonowania Prochowic inwestycja nie tylko ułatwiła życie zmotoryzowanym mieszkańcom Prochowic ale przede wszystkim poprawi stan bezpieczeństwa zarówno poruszających się pojazdami jak i pieszych. Na drodze gminnej powstała nie tylko wysepka ronda, ale zostały przebudowane zjazdy na Lisowice i w kierunku Rynku. Zrobiony został także zjazd do galerii handlowej. Przebudowano oświetlenie uliczne, zadbano o zieleń oraz elementy tzw. małej architektury miejskiej. Wybudowano obustronne chodniki na całym przebudowywanym odcinku drogi wraz z bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz parkingami .Nie zabrakło tzw. inteligentnych przejść dla pieszych. Rozpoczynając inwestycję w tej części miasta wymieniono sieć wodno-kanalizacyjną i deszczową. W sumie- w ramach Polskiego Ładu – na remont drogi wraz z budową ronda i zmianę nawierzchni Rynku – gmina Prochowice otrzymała ponad 6 mln 400 tys. zł. Za kilkanaście tygodni zakończymy 1 etap modernizacji Rynku w Prochowicach i zaczynamy budowę gminnego żłobka.

W uroczystości wzięli udział minister, szef Gabinetu Politycznego premiera – poseł Krzysztof Kubów, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, poseł Ewa Szymańska, starosta legnicki Adam Babuśka, radni Sejmiku Dolnośląskiego: Piotr Karwan i Paweł Kura, władze miasta i gminy Prochowice, radni gminni i powiatowi, szefowie służb mundurowych.