Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2021 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Ogłoszenie (PDF, 174kB)
Wzór oferty realizacji zadania publicznego (PDF, 111kB)
Wzór umowy o realizację zadania publicznego (PDF, 204kB)
Wzór sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (PDF, 165kB)