Pierwszy przetarg publiczny ustny ograniczony na dzierżawę działki nr 240 obr. Kawice (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny)