Placówki kulturalne


Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu jest gminną instytucją kultury działająca na terenie Miasta i Gminy Prochowice. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się umożliwianiem uczestnictwa w kulturze lokalnej społeczności. Stara się stale podnosić jakość naszej oferty, wdrażając nowe projekty. Organizuje koncerty, konkursy czy zajęcia warsztatowe starając się w jak największym stopniu sprostać wymaganiom mieszkańców. Jako instytucja kultury organizuje także wydarzenia o charakterze edukacyjnym z zakresu kultury, które mają na celu kształtowanie świadomości odbioru, tożsamości, wrażliwości, poznawania dziedzictwa kulturowego niematerialnego, jak również materialnego oraz historii regionu i kraju, a także otwartości na inne kręgi kulturowe przybliżając dziedzictwo, ponieważ świat jest wielokulturowy. Temu służą między innymi organizowane wyjazdy czy też wystawy. POKiS jest również organizatorem wielu wydarzeń o charakterze rozrywkowym oraz przedstawiających różne zjawiska popkultury, co też jest potrzebne mieszkańcom.

Celem Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu jest upowszechnianie kultury i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W Ośrodku odbywają się zajęcia w różnych sekcjach zainteresowań.
Przy POKiS działają zespoły artystyczne jak: Zespół Ludowy „Kumoszki” , Męski „Chór Dnia Jednego” oraz Klub Tańca Towarzyskiego „IMPULS”.

Ważniejsze cykliczne imprezy organizowane lub współorganizowane przez POKiS:

Plener Plastyczny
Plastyczny plener organizowany jest corocznie od 1986 r. Imprezę, która skupia artystów amatorów (malarzy, rzeźbiarzy) z Polski i zagranicy wieńczy wystawa poplenerowa i aukcja prac artystów. W 2006 r. obchodziliśmy uroczyście XX jubileuszowy Plener Plastyczny. Co roku część prac artystów amatorów wzbogaca i zdobi nasze jednostki gminne oraz teren miasta i gminy.

Turniej Tańca Towarzyskiego
Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice organizowany jest od 1998 r., od trzech lat poszerzony o tańce osób niepełnosprawnych. Turniej organizowany jest w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Prochowicach.

Dni Prochowic – Biesiada nad Kaczawą
organizowane są corocznie w ostatni weekend sierpnia (sobota i niedziela) z szeroką ofertą kulturalną nie tylko dla mieszkańców.

Dożynki Gminne
Organizowane są w jedną z niedziel wrześniowych, co roku w innej miejscowości gminy Prochowice. Do stałych punktów programu należą: msza dziękczynna, konkurs wieńców dożynkowych, wystawa płodów rolnych, występy zespołów najczęściej folklorystycznych.

Majówka z POKiS
w długi weekend majowy POKiS proponuje mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną oraz zabawy rekreacyjne.

Mikołaj
Od lat w pierwszej dekadzie grudnia do dzieci przyjeżdża Św. Mikołaj z pomocnikami oferując paczki ze słodyczami i świetną zabawę. Spotkania te odbywają się w Ośrodku w Prochowicach oraz we wszystkich świetlicach wiejskich.

POKiS prowadzi także działalność w podległych mu świetlicach wiejskich w Mierzowicach, Lisowicach, Kwiatkowicach, Rogowie, Motyczynie, Golance Dolnej, Dąbiu i Szczedrzykowicach. W większości świetlic prowadzone są zajęcia edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne w ramach umowy z MG Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji o działalności POKiS

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Prochowicach
Rynek 5, 59-230 Prochowice
Tel. (076) 85-84-687
e-mail: b_spryszynska@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 – 17:00
Wtorek 10:00 – 17:00
Środa – nieczynne
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 14:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Prochowicach funkcjonuje od 1949r. Biblioteka w Prochowicach na przestrzeni lat kilkakrotnie przechodziła zmiany organizacyjne i lokalowe.

10 maja 1995r. biblioteka przenosi się docelowo do nowego lokalu, który został zaadaptowany po Prochowickim Ośrodku Kultury. Powierzchnia użytkowa wynosi 180m2. W pomieszczeniach przeprowadzono generalny remont, zakupiono nowe meble i regały. Czytelnię wyposażono w telewizor i magnetowid.

Sprzęt komputerowy stanowią stanowiska komputerowe z oprzyrządowaniem, drukarką,  skanerem oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi.

Biblioteka jest przestronna, funkcjonalna i estetycznie urządzona. Podnoszenie kwalifikacji pracowników przyczyniało się do lepszego funkcjonowania placówki, dzięki czemu w wysokim stopniu spełniała swoje statutowe zadania.

Biblioteka posiada bogaty, systematycznie uzupełniany księgozbiór. Obecnie już 30-tysięczny księgozbiór biblioteki ma charakter uniwersalny. Reprezentowane są w nim wszystkie dziedziny wiedzy. Podstawę zbiorów stanowi klasyka literatury polskiej i obcej oraz lektury szkolne.

W ostatnich latach zbiory wzbogacono o nowe wydawnictwa z zakresu ekonomi, informatyki, elektroniki, prawa, ochrony środowiska.

Placówka rozpoczęła prace związane z wprowadzaniem księgozbioru do systemu komputerowego MAK+ co w znacznej mierze ułatwi czytelnikom dostęp do zgromadzonego książek.

Biblioteka oferuje również:

  • Księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki, leksykony, kroniki, atlasy, bibliografie.
  • Zbiory regionalne: wydawnictwa o regionie, fotografie, dokumenty życia społecznego.
  • bezpłatny dostęp do Internetu uczniom i osobą uczącym się.

Biblioteka prowadzi cyklicznie: Dyskusyjny Klub Książki, Prochowiczanie Czytają Dzieciom, wakacyjną bibliotekę oraz spotkania z pisarzami, konkursy literackie i plastyczne i inne.

W 2010 roku biblioteka wzbogaciła się o nowe zmodernizowane pomieszczenia. Adaptacja pomieszczeń polegała na przystosowaniu istniejącej sali widowiskowej na pomieszczenie kulturalno-oświatowe.

W wyniku realizacji projektu na I piętrze powstały: sala wielofunkcyjna ze sceną oraz z garderobą, holl i 2 toalety z przedsionkiem.

Została również wyremontowana klatka schodowa prowadząca do adaptowanych pomieszczeń o łącznej powierzchni 130m2

Pomieszczenia wyposażone zostały nowe meble, które nadały pomieszczeniom ciepły klimat.

Sala tętni życiem. Organizowane są w niej różnorodne formy kulturalne, które w dużej mierze popularyzują książkę i czytelnictwo.