Podziękowanie

W trudnej dla nas wszystkich sytuacji zagrożenia koronawirusem nie brakuje wśród naszych mieszkańców i przedsiębiorców życzliwości i gestów dobrej woli.

Serdecznie dziękuję za przekazanie środków dezynfekujących i odkażających Panu Piotrowi Owczarkowi prowadzącemu firmę Farmer w Prochowicach.
Zostaną one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa naszej społeczności.

                                            Z poważaniem

                                                Alicja Sielicka
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice