REGION. Województwo dolnośląskie jest drugim po mazowieckim najbardziej zamożnym w Polsce. Tak wynika z danych, które opublikował miesięcznik samorządu terytorialnego “Wspólnota”. W rankingu najzamożniejszych wśród miast powiatowych nr 1 są Polkowice, wśród miast na prawach powiatu Legnica zajmuje 29. pozycję.

Województwo dolnośląskie jest na 2. miejscu w kraju po woj. mazowieckim. Dochód na mieszkańca wynosi 301,49 zł. Zresztą stolica Dolnego Śląska – Wrocław zajmuje drugie miejsce w kraju wśród miast wojewódzkich (na 18). Liderem jest oczywiście Warszawa.

Co ciekawe, w ranking miast na prawach powiatu (poza miastami wojewódzkimi) Legnica jest zamożniejsza niż jedno miasto wojewódzkie – Gorzów Wlkp. Na Dolnym Śląsku wyprzedza zarówno Jelenią Górę, jak i Wałbrzych. Co ciekawe, z rankingu wynika, że Legnica jest zamożniejsza od… Lubina. Lubin jest natomiast zamożniejszy od Głogowa, ale też od Złotoryi i Jawora.

W tzw. grupie miast innych, w naszym regionie na czele są Prochowice przed Chojnowem, Świerzawą czy Ścinawą. Najsłabiej wypada Bolków.

Wśród gmin wiejskich bardzo zamożne są Jerzmanowa i Grębocice. Dużo dalej znajdują się Radwanice czy gm. Lubin. Najgorzej spośród gmin naszego regionu wygląda sytuacja w Rui i Pęcławie.

Jak natomiast wygląda sytuacja powiatów? Tu na czele jest powiat głogowski, który wyprzedza legnicki czy złotoryjski. Najmniej zamożny jest powiat polkowicki.

Jakie obowiązują zasady przy tworzeniu rankingu? – Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to
awans chwilowy (incydentalny) i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność) – czytamy we Wspólnocie.

MIASTA NA PRAWACH POWIATU (na 48)
29. Legnica – 4.190,30 zł

MIASTA POWIATOWE (na 267)
1. Polkowice – 6.950,52 zł
16. m. Lubin – 4.006,24 zł
22. m. Głogów – 3.759,36 zł
119. m. Złotoryja – 3.049,56 zł
137. Jawor – 2.965,68 zł

MIASTA INNE (na 597)
185. Prochowice – 3.220,47 zł
234. m. Chojnów – 3.122,09 zł
282. Świerzawa – 3.033,10 zł
283. Ścinawa – 3.031,63 zł
511. Przemków – 2.704,21 zł
520. Chocianów – 2.684,85 zł
565. Bolków – 2.574,21 zł

GMINY WIEJSKIE (na 1548)
7. Jerzmanowa – 7.589,14 zł
11. Grębocice – 7.146,24 zł
43. Radwanice – 4.891,77 zł
57. gm. Lubin – 4.587,61 zł
65. Żukowice – 4.439,01 zł
87. Legnickie Pole – 4.183,36 zł
108. gm. Głogów – 3.976,01 zł
131. Kunice – 3.782,69 zł
171. Męcinka – 3.567,19 zł
265. Wądroże Wielkie – 3.352,17 zł
286. Krotoszyce – 3.326,25 zł
314. Kotla – 3.280,04 zł
721. Pielgrzymka – 2.981,58 zł
729. Mściwojów – 2.978,57 zł
782. Paszowice – 2.953,83 zł
794. gm. Złotoryja – 2.946,77 zł
836. Miłkowice – 2.925,00 zł
908. Gaworzyce – 2.893,65 zł
934. Zagrodno – 2.886,46 zł
950. gm. Chojnów – 2.877,48 zł
1073. Ruja – 2.824,16 zł
1336. Pęcław – 2.691,26 zł

POWIATY (na 314)
24. głogowski – 971,81 zł
138. legnicki – 792,24 zł
153. złotoryjski – 779,01 zł
218. jaworski – 699,99 zł
277. lubiński – 601,41 zł
296. polkowicki – 548,24 zł