Z uwagi na trwającą zimę dni stają się coraz chłodniejsze, a nocą temperatura spada poniżej zera. Dlatego bądźmy czujni, bo każdy z nas może pomóc ludziom pozbawionym dachu nad głową. Wystarczy jeden telefon pod numerem alarmowym, dzięki któremu możemy pomóc tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Prochowicach uważnie kontrolują pustostany, ogródki działkowe, klatki schodowe, piwnice strychy itp., czyli miejsca, w których osoby bezdomne zazwyczaj szukają schronienia w czasie mrozu i potencjalnie mogą przebywać. Te działania prewencyjne stanowią stałą formę ochrony osób bezdomnych oraz samotnych. Temperatura minusowa jest szczególnie niebezpieczna dla takich właśnie ludzi. Stąd też musimy pamiętać o potrzebie zwrócenia szczególnej uwagi na takie właśnie osoby.

Długotrwałe przebywanie w takich warunkach na dworze, czy mieszkanie w miejscach nieogrzewanych, naraża na utratę życia lub zdrowia osoby. Nie pozostawajmy obojętni na los osób potrzebujących, dla których opieka w tej porze roku jest szczególnie ważna.

Policjanci w codziennej służbie reagują na każdą informację związana z ujawnieniem miejsca przebywania osób bezdomnych, które niejednokrotnie wymagają specjalistycznej pomocy medycznej. Bez wahania podejmują działania mające na celu zapewnienie niezbędnej pomocy i zapewniają bezpieczne schronienie w granicach posiadanych kompetencji.

Wielokrotnie interweniują w miejscach trudno dostępnych, a jeśli to konieczne przekazują osoby, których życie i zdrowie jest zagrożone personelowi medycznemu w celu udzielenia specjalistycznego wsparcia. Pomimo wzmożonych kontroli policjanci nie są w stanie sprawdzić wszystkich miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Dlatego liczymy na czujność i obywatelską postawę mieszkańców.

Jak można pomóc? Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratować życie. Nie przechodźmy obojętnie. Pamiętajmy, że każda osoba leżąca na przystanku autobusowym, na dworcu, przy sklepie, czy w parku może potrzebować pomocy ale nie potrafi o nią poprosić. Często nie ma możliwości nawiązania kontaktu np. z powodu upojenia alkoholowego.

Wystarczy wtedy powiadomić odpowiednie służby akie jak Pogotowie Ratunkowe czy Policję.

Zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r., Policja jest formacja służącą społeczeństwu przeznaczona do ochrony jego bezpieczeństwa, a jedynie z jej podstawowych zadań jest ochrona życia i zdrowia ludzi. Realizacja tego obowiązku musi polegać na podejmowaniu działań adekwatnych do przewidywanych praz identyfikacja zagrożeń, bez względu na ich charakter, a funkcjonariusze Policji powinni „służyć i pomagać”, szczególnie osobom narażonym na skutki niskich temperatur powietrza.

W myśl właśnie tych wartości wyrażonych hasłem „Pomagajmy i chronimy”, zaangażowanie Policji jako formacji służącej społeczeństwu, oraz trwający pełną parą okres zimowy w sposób znaczący absorbuje funkcjonariuszy Posterunku Policji w Prochowicach do udzielenia pomocy szczególnie wobec osób będących w kryzysie bezdomności, nieporadności życiowej, czy też znajdujących się w stanie upojenia alkoholowego.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Z tego też powodu kierownik Posterunku Policji, jak również dzielnicowi Posterunku Policji w Prochowicach są w stałym kontakcie z instytucjami pomocowymi oraz są w stałej współpracy z władzami samorządowymi, a także instytucjami które odpowiedzialne są za zapewnienie odpowiedniej opieki skazanym na bezdomność mieszkańcom miasta i gminy Prochowice. Ponadto przekazywanie informacji do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach odnośnie osób samotnych oraz osób potrzebujących skutkuje zapewnieniem potrzeb podstawowych dla osób wymagających tej pomocy, a współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej układa się na najwyższym poziomie.

Nie wahajmy się w chwilach, kiedy życie i zdrowie innych jest zagrożone. Nie osądzajmy nikogo z góry zakładając, że najbardziej potrzebujący sami wybrali sobie taki los. Pamiętajmy, że niesienie pomocy innym to postawa szlachetna i godna naśladowania.

PAMIĘTAJ !
Kiedy temperatura na zewnątrz jest zbliżona do zera luz niższa, nie zapomnij, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy.
Jeden telefon może uratować ludzkie życie.

Jeżeli zauważysz osobę potrzebującą pomocy i wsparcia – zadzwoń:
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
76/722 18 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Dzielnicowy gm. Prochowice
mł. asp. Tomasz Kopcisz